Jak zorganizować transport zwłok?

Transport zwłok, przede wszystkim ze względów sanitarnych, jest obecnie objęty ścisłym nadzorem służb porządkowych. W pewnych okolicznościach więc, w celu uzyskania zgody na jego realizację, trzeba postarać się o uzyskanie odpowiednich zezwoleń od właściwego inspektora sanitarnego. W innych okolicznościach, konieczne może się okazać zastosowanie dodatkowego zabezpieczenia trumny oraz samych zwłok.

Transport zwłok i jego organizacja

Obecnie obowiązujące przepisy, podchodzą pozornie do kwestii transportowania zwłok, zdecydowanie mniej restrykcyjnie, niż niegdyś. W zdecydowanej większości wypadków, zwłoki mogą być transportowane na terenie Polski z użyciem środków transportu drogowego, bez uzyskiwania dodatkowych zezwoleń. W takiej sytuacji więc, zajmować się będzie tym właściwy zakład pogrzebowy, oczywiście po fakcie stwierdzenia zgonu jak również uzyskaniu wymaganej dokumentacji. Ważne jest jedynie, aby wykorzystywać w takich właśnie celu pojazd, który jest do takich celów odpowiednio przygotowany, jak również oznakowany. W obecnym czasie, jeżeli chodzi o bezpieczny transport zwłok we Wrocławiu, istnieje w tym mieście wiele firm pogrzebowych, które mogą się tym bezproblemowo zając. Nieco bardziej skomplikowane w praktyce okazuje się być jednak transportowanie zwłok na większe odległości, w szczególności takie przekraczające wyraźnie około 60 kilometrów. W takim wypadku, konieczne może się już okazać uzyskanie odpowiedniego zezwolenia od właściwego powiatowego inspektora sanitarnego.

Podobnie, zezwolenie takie okazać się może niezbędnie wymagane w sytuacji, kiedy zwłoki przewożone muszą być drogą kolejową, lub też samolotem a także i statkiem. Bardziej skomplikowane również jest, przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa, przewożenie zwłok osoby zmarłej chorej na chorobę Covid 19. W takiej sytuacji, kluczowe jest zabezpieczenie trumny odpowiednią powłoką foliową, o cechach nieprzepuszczalnych drobnoustrojów. Same zwłoki zaś, po ich odpowiednim przygotowaniu do transportu, powinny być zaś we właściwy sposób odkażone. Z biegiem lat zmieniły się zupełnie zasady, jakie związane są z transportowaniem ciał osób zmarłych. W obecnym czasie, o ile sprawa nie dotyczy osoby zmarłej na chorobę zakaźną, lub też transport ma się odbywać na mniejsze odległości, transport taki nie będzie wymagał uzyskiwania żadnych szczególnych zezwoleń. W przypadku jednak, gdy taka sytuacja będzie miała miejsce, konieczne może być uzyskanie zezwolenia, na przykład od właściwego inspektora sanitarnego, oraz szczególne zabezpieczenie zwłok oraz samej trumny.

Po więcej informacji zapraszamy na www.adoria.pl.